Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2016-07-01 11:08:27 +0300 Την Δευτέρα η αίτηση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016-17 Kουπόνι φιλοξενίας για περίπου 81.000 παιδιά

Kουπόνι φιλοξενίας για περίπου 81.000 παιδιά

Kουπόνι φιλοξενίας για περίπου 81.000 παιδιά 470 900
Την Δευτέρα η αίτηση για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016-17

Τη Δευτέρα 4 Ιούλιου η ΕΕΤΑΑ θα εκδόσει πρόσκληση προς τους γονείς να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ ενώ τα αποτελέσματα θα εκδοθούν την 1η Αυγούστου.
Τη φετινή χρονιά οι γονείς έχουν την ευελιξία να επιλέξουν μόνοι τους που θα φιλοξενηθούν τα παιδιά τους.

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν: - στο οικογενειακό εισόδημα - στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση - στην οικογενειακή κατάσταση

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια μοριοδότησης:

α) Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. 
Τα μόρια υπολογίζονται βάσει του τύπου: ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 90 - ((Ε-Π)/300) Όπου: Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και Π είναι 500€ για κάθε παιδί, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 500€ για κάθε παιδί που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως 12 ετών). Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδέν μόρια. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

β) Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και είδος απασχόλησης: 90 μόρια λαμβάνουν: - οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, - οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, - οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο - οι άνεργοι-ες, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ 85 μόρια λαμβάνουν: - οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, -οι αυτοαπασχολούμενοι-ες

γ) Οικογενειακή κατάσταση: 50 μόρια λαμβάνουν: - Οι μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, - Οι μητέρες που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω. 40 μόρια λαμβάνουν: - Οι μητέρες που είναι χήρες, - Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες), - Οι μητέρες που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση, - Οι μητέρες που είναι τρίτεκνες-πολύτεκνες, 30 μόρια λαμβάνουν: - Οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. - οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ. δ) Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.3719/2008 ή 4356/2015.


Πηγή: dikaiologitika.gr
 

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας