Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία CARE DIRECT A.E. αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία αυτών και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων τόσο της εθνικής (N.2472/97 όπως ισχύει σήμερα) όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΕΚ 2016/679). Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο, εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται κοινοποίηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο babyspace.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.
t
Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία μεταφέρονται αυτομάτως στο web διακομιστή μας, κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), οι ιστοσελίδες μέσω τις οποίες ο χρήστης συνδέθηκε στο δικτυακό τόπο, ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεται με αφετηρία τη δικό μας δικτυακό τόπο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του (IP address), δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του χρήστη παρά μόνο για στατιστικούς λόγους ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος.

Ο επισκέπτης/χρήστης χορηγεί στοιχεία που συνιστούν προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες μελών του babyspace. Στην περίπτωση αυτή, ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλει το babyspace.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του babyspace.gr ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα.

Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά είναι: όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, ιδιότητα του μέλους: θέλω να μείνω έγκυος, είμαι έγκυος, προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού, είμαι μητέρα, ημερομηνία γέννησης του παιδιού/ων, το φύλο των παιδιών, είμαι πατέρας. Τα στοιχεία που καλείται προαιρετικά να συμπληρώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του είναι: όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο συζύγου, διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, χώρα γέννησης, οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, άγαμος), επάγγελμα, όνομα παιδιού, μαιευτήριο γέννησης.

Επίσης, κατά τη διαδικασία εγγραφής παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να δηλώσει εάν επιθυμεί να λαμβάνει από το babyspace.gr ενημερωτικό δελτίο (Νewsletter) μέσω e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποδεχόμενος τους όρους χρήσης αποδέχεται την αποστολή , ενημερωτικών δελτίων από συνεργαζόμενες εταιρείες, ή προωθητικό-ενημερωτικό μήνυμα μέσω SMS στο κινητό του τηλέφωνο, ή τηλεφωνική επικοινωνία στο σταθερό του τηλέφωνο για ενημέρωση νέων προϊόντων – υπηρεσιών ή ταχυδρομικά στη διεύθυνσή του ενημερωτικά έντυπα – εκπτωτικά κουπόνια – δείγματα προϊόντων του babyspace, της CARE DIRECT Α.Ε. ή άλλων συνεργαζομένων εταιρειών (MATTEL AEBE, FREZYDERM ΑΒΕΕ, Dcode ΕΠΕ, QED ΕΠΕ, MAM HELLAS ΕΠΕ, Procter & Gamble Hellas ΜΕΠΕ, ΒΙΑΝ ΑΕ, ESSITY HELLAS AE, LEGO System A/S, SEPTONA A.E, MARS HELLAS ΑΕΕ ΤΡΟΦΩΝ) με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών. Ο πλήρης κατάλογος των συνεργαζόμενων εταιρειών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.caredirect.com/partners.aspx.

Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά του δεδομένα αλλά χωρίς τα πιο πάνω αναφερόμενα "υποχρεωτικά" στοιχεία δεν είναι δυνατή η εγγραφή του ως μέλος και θα δικαιούται απλά να περιηγηθεί στο δικτυακό τόπο χωρίς τη δυνατότητα της διαδραστικότητας, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Ειδικά για την υπηρεσία Newsletter, εάν ο Χρήστης επιθυμεί την διακοπή της ενημέρωσης με Newsletter θα του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το e-mail που θα λαμβάνει και θα έχει το Newsletter να κάνει αυτόματη διαγραφή μόνο από την υπηρεσία αυτή. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί συνολικά ή μερικά η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να αποστείλει e-mail στην unsubscribe@babyspace.gr όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Με την εγγραφή του στο babyspace.gr, κατά τα ανωτέρω, o χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή του όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία CARE DIRECT Α.Ε. ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η CARE DIRECT Α.Ε. για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης στο babyspace, τα οποία διατηρούνται σε βάση δεδομένων σε ένα διακομιστή (server), τυγχάνουν επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες και συγκεκριμένα για τη διάθεση σε αυτούς υλικού προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που γνωστοποιούν οι χρήστες και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτούς. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών/χρηστών χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ. Τα δεδομένα που συλλέγει η CARE DIRECT Α.Ε. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο ο επισκέπτης/χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.

Η CARE DIRECT Α.Ε. θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη με βάση την ανωτέρω συγκατάθεσή του για τον προαναφερόμενο σκοπό μέχρι ο χρήστης να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε πράξεων επεξεργασίας πραγματοποιούνται βάσει αυτής έως την ανάκλησή της. Τα δεδομένα του χρήστη θα διατηρηθούν για το διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι θα είναι αποκλειστικά οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες και οι προμηθευτές μας, οι οποίοι δεσμεύονται έναντι της εταιρείας μας με συμβάσεις και αναγράφονται την ιστοσελίδα μας www.caredirect.com/partners.aspx. Τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η CARE DIRECT AE έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Παρόλα αυτά, η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του. Επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το babyspace για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το babyspace δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Οι χρήστες που έχουν δημιουργήσει Λογαριασμό στον δικτυακό τόπο, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση ή να διορθώσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες, πραγματοποιώντας είσοδο στο Λογαριασμό τους με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν ορίσει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού τους. Σε κάθε περίπτωση οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση πρόσβαση σε, τη διόρθωση, τον περιορισμό ή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο unsubscribe@babyspace.gr διευκρινίζοντας αν επιθυμούν τη διαγραφή των στοιχείων από τη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου ή αν απλά επιθυμούν να μη λαμβάνουν ειδοποίηση για κάποια ή κάποιες από τις προωθητικές επικοινωνίες που έχουν αποδεχθεί. Παράλληλα έχουν δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων καθώς και το δικαίωμα να υποβάλουν οποτεδήποτε καταγγελία ενώπιον της εποπτικής αρχής.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του babyspace συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

"Η P&G συλλέγει δεδομένα μέσω του Babyspace για σκοπούς προβολής στοχευμένων διαφημίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού αυτών των δεδομένων από την P&G, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου της P&G [https://www.pg.com/privacy/english/privacy_statement.shtml]. Το Tapad συλλέγει δεδομένα μέσω του Babyspace για σκοπούς δημιουργίας και διατήρησης του γραφήματος ταυτότητάς του (ID Graph). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού αυτών των δεδομένων από την Tapad, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου της Tapad [https://www.tapad.com/privacy.] "


Οι υποστηρικτές μας