Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία CARE DIRECT A.E. (εφεξής η «Care Direct» ή η «Εταιρεία») αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία αυτών και να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων τόσο της εθνικής (N. 4624/2019 όπως ισχύει σήμερα) όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Για τον λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς.

 

Για την πλοήγηση στο babyspace.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του δεν  απαιτείται κοινοποίηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα.  Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία μεταφέρονται αυτομάτως στο web διακομιστή μας, κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), οι ιστοσελίδες μέσω των  οποίων  ο χρήστης συνδέθηκε στο δικτυακό τόπο, οι ιστοσελίδες, τις οποίες επισκέπτεται με αφετηρία τo δικό μας δικτυακό τόπο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του (IP address) δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του χρήστη παρά μόνο για στατιστικούς λόγους ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει  στοιχεία που συνιστούν προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες μελών του babyspace. Στην περίπτωση αυτή ο  επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που παρέχει  στο babyspace.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώσει το  babyspace.gr ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά είναι: όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, ιδιότητα του μέλους: θέλω να μείνω έγκυος, είμαι έγκυος, προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού, είμαι μητέρα, ημερομηνία γέννησης του παιδιού/ων, το φύλο των παιδιών, είμαι πατέρας. Τα στοιχεία που καλείται προαιρετικά να συμπληρώσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του είναι: όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο συζύγου, διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, χώρα γέννησης, οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, άγαμος), επάγγελμα, όνομα παιδιού, μαιευτήριο γέννησης. Επίσης, κατά τη διαδικασία εγγραφής παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να δηλώσει εάν επιθυμεί να λαμβάνει από το babyspace.gr ενημερωτικό δελτίο (Νewsletter) μέσω e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Αποδεχόμενος τους όρους χρήσης, ο χρήστης αποδέχεται την αποστολή ενημερωτικών δελτίων από εταιρείες συνεργαζόμενες με την Care Direct ή/και προωθητικών -ενημερωτικών  μηνυμάτων  SMS στο κινητό του τηλέφωνο, την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του  για ενημέρωση σχετικά με νέα  προϊόντα  – υπηρεσίες εταιρειών που συνεργάζονται με την Care Direct  καθώς και την αποστολή, ταχυδρομικά, στη δηλωθείσα διεύθυνσή του, ενημερωτικών εντύπων -εκπτωτικών κουποπιών - -δειγμάτων προϊόντων του babyspace, της CARE DIRECT Α.Ε. ή άλλων συνεργαζομένων εταιρειών (MATTEL AEBE, FREZYDERM ΑΒΕΕ, Dcode ΕΠΕ, QED ΕΠΕ, MAM HELLAS ΕΠΕ, Procter & Gamble Hellas ΜΕΠΕ, ΒΙΑΝ ΑΕ, ESSITY HELLAS AE, LEGO System A/S, SEPTONA A.E, MARS HELLAS ΑΕΕ ΤΡΟΦΩΝ) με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των συνεργαζόμενων με την Care Direct  εταιρειών. Ο πλήρης κατάλογος των συνεργαζόμενων εταιρειών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.caredirect.com/partners.aspx.

 

 

Ο επισκέπτης δεν υποχρεούται να συμπληρώσει τα ως άνω στοιχεία που αποτελούν προσωπικά δεδομένα αλλά χωρίς τα πιο πάνω αναφερόμενα “υποχρεωτικά” στοιχεία δεν είναι δυνατή η εγγραφή του ως μέλος και θα δικαιούται απλά να περιηγηθεί στο παρόντα δικτυακό τόπο χωρίς τη δυνατότητα της διαδραστικότητας, δηλαδή θα έχει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του απλού επισκέπτη και όχι του εγγεγραμμένου χρήστη. Ειδικά για την υπηρεσία Newsletter, εάν ο Χρήστης επιθυμεί την διακοπή της ενημέρωσης με Newsletter θα του δίνεται η δυνατότητα μέσα από το e-mail που θα λαμβάνει και θα έχει το Newsletter να κάνει αυτόματη διαγραφή μόνο από την υπηρεσία αυτή. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί συνολικά ή μερικά η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να αποστείλει e-mail στη διεύθυνση unsubscribe@babyspace.gr όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

 

 

Με την εγγραφή του στο babyspace.gr, κατά τα ανωτέρω, o χρήστης δίνει τη ρητή  συγκατάθεσή του όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την Care Direct μέσω αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε από  οιοδήποτε άλλο πρόσωπο  ορίσει η Care Direct  για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

 

Υπεύθυνη  επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι η CARE DIRECT A.Ε.

 

Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η διεξαγωγή ερευνών, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των συνεργαζόμενων με την εταιρεία, ως ανωτέρω, εταιρειών και συγκεκριμένα η διάθεση στους χρήστες υλικού προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους καθώς και η διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων τους ταυτότητας και επικοινωνίας.

Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων για τους προαναφερόμενους σκοπούς πραγματοποιείται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη. Επίσης, νόμιμη βάση της επεξεργασίας ενδέχεται να είναι η ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος της εταιρείας ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή προηγείται στάθμιση από την οποία προκύπτει ότι η επεξεργασία δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά του χρήστη ώστε αυτά να υπερτερούν των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας ή τρίτου.

Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας  ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ για την αξιολόγηση των ενδιαφερόντων των χρηστών. Η δημιουργία προφίλ είναι μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, μέσω της οποίας η εταιρεία μπορεί να αξιολογεί ορισμένες προτιμήσεις του. 

Η Care Direct  θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη με βάση την ανωτέρω συγκατάθεσή του για τον προαναφερόμενο σκοπό μέχρι ο χρήστης να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε πράξεων επεξεργασίας πραγματοποιούνται βάσει αυτής έως την ανάκλησή της. Τα δεδομένα του χρήστη θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού. Αποδέκτες των δεδομένων ενδέχεται να  είναι  αποκλειστικά οι συνεργαζόμενες με την Care Direct, ως ανωτέρω,  εταιρείες και οι προμηθευτές της εταιρείας , οι οποίοι δεσμεύονται απέναντί της με συμβάσεις και αναγράφονται την ιστοσελίδα της εταιρείας   www.caredirect.com/partners.aspx.

Αποδέκτης των ανωτέρω δεδομένων των χρηστών του babyspace.gr ενδέχεται να είναι η  P&G, η οποία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα  για σκοπούς προβολής στοχευμένων διαφημίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας  αυτών των δεδομένων από την P&G, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου της P&G [https://www.pg.com/privacy/english/privacy_statement.shtml]. Επίσης, αποδέκτης των δεδομένων ενδέχεται να είναι το Tapad , το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα για σκοπούς δημιουργίας και διατήρησης του γραφήματος ταυτότητάς του (ID Graph). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την  επεξεργασία  αυτών των δεδομένων από την Tapad, επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου της Tapad [https://www.tapad.com/privacy.]

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η νομοθεσία στη χώρα αυτή μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με αυτό το οποίο παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, η Care Direct  επιδιώκοντας πάντα να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με εκείνο το οποίο παρέχεται εντός Ε.Ε. έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε να λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποτρέψει τη διαστρέβλωση, τη βλάβη, την καταστροφή τους, αλλά και την προσβασιμότητα τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Παρόλα αυτά η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει το ρίσκο που σχετίζεται με την λειτουργία του Διαδικτύου και ως εκ τούτου σας εφιστά την προσοχή στην ύπαρξη δυνητικών κινδύνων σχετικά με την χρήση και λειτουργία του. Επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το babyspace για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης. Το babyspace δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

 

Οι χρήστες που έχουν δημιουργήσει Λογαριασμό στον δικτυακό τόπο, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση ή να διορθώσουν τις προσωπικές τους πληροφορίες, πραγματοποιώντας είσοδο στο Λογαριασμό τους με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν ορίσει κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού τους. Σε κάθε περίπτωση οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε,  χωρίς καμία επιβάρυνση, την πρόσβαση σε, τη διόρθωση, τον περιορισμό ή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων και τη φορητότητα αυτών καθώς και να αντιταχθούν στην επεξεργασία τους αποστέλνοντας e-mail στη διεύθυνση  unsubscribe@babyspace.gr, διευκρινίζοντας αν επιθυμούν τη διαγραφή των στοιχείων τους από τη βάση δεδομένων του δικτυακού τόπου ή αν απλά επιθυμούν να μη λαμβάνουν ειδοποιήσεις για κάποια ή κάποιες από τις προωθητικές επικοινωνίες που έχουν αποδεχθεί. Παράλληλα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν οποτεδήποτε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του babyspace συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.


Οι υποστηρικτές μας