Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2022-07-26 13:00:21 +0300 Τα χαρισματικά παιδιά αποτελούν το 1% του πληθυσμού παγκοσμίως. Μήπως το παιδί μου είναι χαρισματικό;

Μήπως το παιδί μου είναι χαρισματικό;

Μήπως το παιδί μου είναι χαρισματικό; 470 900
Το χαρισματικό παιδί διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες ταυτόχρονα σε πολλούς γνωστικούς τομείς, όπως στη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες. Το ταλαντούχο παιδί έχει εξαιρετικές ικανότητες σε ένα μόνο ειδικό τομέα της επιστήμης ή...

Το παιδί με υψηλή νοημοσύνη, το χαρισματικό και ταλαντούχο παιδί, άρχισε να απασχολεί την επιστήμη πριν από ένα αιώνα σχεδόν, όταν ο Terman το 1925 έγραφε ότι ένας υψηλός δείκτης νοημοσύνης μεγαλύτερος του 140 αποτελεί το μοναδικό κριτήριο προκειμένου να χαρακτηρισθεί κάποιος χαρισματικός. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχήν είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ χαρισματικού παιδιού και ταλαντούχου.

Υψηλή νοημοσύνη: χάρισμα ή πρόβλημα;
Πολλοί τα θαυμάζουν και καλοτυχίζουν τους γονείς τους, ενώ άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις ότι θα είναι αντιπαθητικά στους συνομηλίκους τους και αυτό θα τα κάνει δυστυχισμένα. Ακόμη, μερικοί εκτιμούν ότι η παροχή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας προνομιούχας ομάδας ανθρώπων με υψηλή νοημοσύνη. Οι άνθρωποι που τόλμησαν πρώτοι να συλλάβουν καινούργιες ιδέες και που μας έκαναν να δούμε τον κόσμο με άλλα μάτια, υπήρξαν κάποτε παιδιά και πολλοί από αυτούς από μικρή ηλικία είχαν δείξει δείγματα της υψηλής τους ευφυΐας και των εξαιρετικών τους ικανοτήτων.

Χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών
-Η εξαιρετική ικανότητα σε κάποιο μάθημα χωρίς να έχει ποτέ ασχοληθεί με αυτό
-Η δυνατότητα  να απαντήσει σε μια ερώτηση από κοινή λογική ή από γενικές γνώσεις
-Έχουν πολύ γρήγορο ρυθμό μάθησης συγκριτικά με τα συνομήλικα παιδιά, ειδικά σε τομείς όπως τα μαθηματικά και η ανάγνωση
-Κατορθώνουν και δίνουν λύσεις σε προβλήματα χωρίς η σκέψη τους να περνά από τα προβλεπόμενα στάδια
-Εκδηλώνουν ευκολία στην απορρόφηση γνώσεων, μαθαίνουν να περπατάνε πιο γρήγορα από τους συνομήλικους και η λεκτική τους ικανότητα είναι πολύ ανεπτυγμένη
-Έχουν πολύ καλή μνήμη
-Έχουν έντονη περιέργεια κάνουν συνέχεια ερωτήσεις αμφισβητούν και κρίνουν, δείχνουν να βρίσκονται σε μία διαρκή αναζήτηση
-Δεν αρέσκονται στην αποστήθιση και την επανάληψη
-Έχουν έντονο συναισθηματισμό, ευαισθησία και ωριμότητα

Τα είδη της νοημοσύνης
Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια των χαρισματικών παιδιών είναι καλό να αναφερθούμε στα είδη νοημοσύνης. Παρά την κοινή άποψη ότι έχουμε μία και μόνο νοημοσύνη, το λεγόμενο δείκτη IQ,  η αλήθεια είναι σύμφωνα με τον Βρετανό ψυχολόγο  Howard Gardner, ότι έχουμε 8 είδη νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει τις εξής ευφυΐες:
1. Λογικο-μαθηματική (ο άνθρωπος που επιλέγει να γίνει μαθηματικός, ηλεκτρονικός υπολογιστών κτλ).
2. Γλωσσική (ο συγγραφέας, ο δημοσιογράφος κτλ).
3. Οπτικο-χωρική ( ο αρχιτέκτων, ο διακοσμητής, ο καλλιτέχνης κτλ).
4. Κιναισθητική (ο ηθοποιός, ο αθλητής κτλ).
5. Μουσική (ο μουσικός, ο συνθέτης κτλ).
6. Νατουραλιστική (ο βιολόγος, ο βοτανολόγος κτλ).
7. Διαπροσωπική επικοινωνία (ο δάσκαλος, ο πολιτικός, ο δικηγόρος).
8. Ενδοπροσωπική επικοινωνία (ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός κτλ).

Όπως φαίνεται παραπάνω, οι υψηλές νοητικές ικανότητες είναι απαραίτητες, αλλά δεν αρκούν για να χαρακτηρισθεί ένα παιδί χαρισματικό. Οι υψηλές νοητικές ικανότητες θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται και από δύο ακόμη ικανότητες και συγκεκριμένα από δημιουργικό τρόπο σκέψης και από κίνητρα και επιμονή για τον τελικό στόχο. Οι τρεις αυτές βασικές ιδιότητες του χαρισματικού παιδιού (υψηλές νοητικές ικανότητες – δημιουργικότητα – κίνητρα και επιμονή) βρίσκονται σε συνεχή μεταξύ τους αλληλεπίδραση και επηρεάζονται από την οικογένεια, το σχολείο, τους φίλους.

Προβλήματα που μπορούν να εμφανίσουν τα χαρισματικά παιδιά
-Μια ενδεχόμενη αποτυχία μπορεί να τα απογοητεύσει σε τέτοιο βαθμό που να εκδηλώσουν αποστροφή προς την πηγή της.
-Το 25% των χαρισματικών παιδιών  εκδηλώνουν πρόβλημα στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Βιώνουν κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση από τους συνομήλικους.
-Σύμφωνα με στοιχεία ένα μεγάλο ποσοστό χαρισματικών παιδιών (περίπου το 50% ) εγκαταλείπουν τις σπουδές τους όταν φτάσουν σε εφηβική ηλικία
-Πολλά χαρισματικά παιδιά υποβαθμίζουν τις ικανότητες τους και τους εαυτούς τους προκειμένου να μην διαφέρουν και να ενταχτούν στην ομάδα των συνομηλίκων τους

Ο ρόλος του γονέα
Είναι σημαντικός ο ρόλος των γονιών προκείμενου να διαγνωστεί η ικανότητα του χαρισματικού παιδιού αλλά και να εξελιχθεί χωρίς συναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Αν συμπεράνουμε ότι κάποιο παιδί είναι χαρισματικό, τότε το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να αναρωτηθούμε αν θέλουμε να το επιφορτίσουμε με επιπρόσθετες δραστηριότητες. Συνήθως, αυτά τα παιδιά αντέχουν να κάνουν πολλά. Αν δεν θέλουμε να το γεμίσουμε επιπλέον ευθύνες, απλά δίνουμε στο παιδί μας όσο καλύτερα και πλουσιότερα ερεθίσματα μπορούμε, αφήνοντάς το να κάνει με το ρυθμό του ό,τι πιστεύει το ίδιο καλύτερα για τη σταδιοδρομία και την προσωπικότητά του.
 
Γιατί είναι σημαντικό να εντοπίζονται έγκαιρα τα χαρισματικά παιδιά
Αν τα χαρισματικά παιδιά δεν αναγνωριστούν έγκαιρα από τους γονείς τους, είναι πολύ δύσκολο να βοηθηθούν στο σχολείο. Το εκπαιδευτικό σύστημα και η σχολική ύλη είναι ακατάλληλα για τις ικανότητες και τις ανάγκες των παιδιών αυτών. Αυτό εξηγεί γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν καλή σχολική επίδοση, ενώ άλλα εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. Στο εξωτερικό υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών.
Τα εκπαιδευτικά μέτρα που προτείνονται είναι η επιτάχυνση και τα προγράμματα εμπλουτισμού. Με το μέτρο της επιτάχυνσης το παιδί τοποθετείται σε μεγαλύτερες τάξεις για να παρακολουθήσει το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία υπερέχει από τους συμμαθητές του το μέτρο είναι απλό και εύκολο και δεν επιβαρύνει το κράτος οικονομικά. Πιο αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα εμπλουτισμού της ύλης με προσθήκη εργασιών υψηλού ποιοτικού χαρακτήρα ή εμπλουτισμού των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση των δασκάλων και οικονομική επιβάρυνση της πολιτείας ή της οικογένειας. Προκαλεί εντύπωση ότι ενώ σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει πρόβλεψη για τα παιδιά με χαμηλή νοημοσύνη, δε συμβαίνει κάτι ανάλογο και για τα παιδιά με υψηλή νοημοσύνη. Προφανώς πιστεύεται ότι αφού είναι τόσο έξυπνα μπορούν να τα βγάζουν πέρα και μόνα τους.

Πού μπορώ να απευθυνθώ ώστε οι ειδικοί να αναλάβουν την διάγνωση και την παρακολούθηση του παιδιού μου;
Κάθε ηλικία είναι κατάλληλη για να γίνει μία εκτίμηση και αξιολόγηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων ενός χαρισματικού παιδιού. Στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Εκεί μπορούν οι γονείς να έχουν μία έγκαιρη γνώμη και σωστή καθοδήγηση.

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας