Και το όνομα αυτού;

Παναγία

  • Φύλο:

    Κορίτσι

  • Δημοφιλία:

  • Ετυμολογία:

    Η Παναγία είναι τέλεια και η ιδανική μορφή της χριστιανής.

Το όνομά της προέρχεται από το πανάγιος, και σημαίνει αυτή που είναι η απόλυτη αγία.

Οι υποστηρικτές μας