Και το όνομα αυτού;

Νικόλαος

  • Φύλο:

    Αγόρι

  • Ονομαστική Εορτή:

    06/12

  • Δημοφιλία:

  • Ετυμολογία:

    Ο Νικόλαος είναι φιλολαϊκός, φιλόνομος, εξουσιαστής.

Το όνομά του προέρχεται από το ουσιαστικό νίκη+λαός, η νίκη του λαού, και σημαίνει αυτός που είναι ο καταξιωμένος νικητής.

Οι υποστηρικτές μας