Και το όνομα αυτού;

Αθανάσιος

  • Φύλο:

    Αγόρι

  • Ονομαστική Εορτή:

    18/01

  • Δημοφιλία:

  • Ετυμολογία:

    Ο Αθανάσιος είναι χαρισματικός με καλλιτεχνικές ανησυχίες.

Το όνομά του προέρχεται από τη λέξη αθανασία, α+ θάνατος, και σημαίνει αυτός που είναι αθάνατος, αιώνιος.

Οι υποστηρικτές μας