Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2015-10-22 10:27:08 +0300 Κρατικά vs ιδιωτικά εργαστήρια. 3 Μύθοι και Αλήθειες…. DNA Τεστ πατρότητας

DNA Τεστ πατρότητας

DNA Τεστ πατρότητας 470 900
Άρθρο από Δρ. Γεώργιος Φιτσιάλος
Κρατικά vs ιδιωτικά εργαστήρια. 3 Μύθοι και Αλήθειες….
Πολλές φορές για τη διεξαγωγή απλών αλλά και αρκετά πολύπλοκων αναλύσεων μπαίνουμε στο δίλημμα του κρατικού ή ιδιωτικού εργαστηρίου.

Ας δούμε 3 μύθους που εσφαλμένα πιστεύουμε για τα εργαστήρια…..

1. Μύθος: Για να έχει νομική ισχύ ένα τεστ πρέπει να προέρχεται από κρατικό εργαστήριο.

Αλήθεια. Για την πραγματοποίηση ενός τεστ με νομική ισχύ δεν έχει σημασία αν θα πραγματοποιηθεί σε κρατικό η ιδιωτικό εργαστήριο. Αυτό που δίνει τη νομική ισχύ στο τεστ είναι η διεξαγωγή του από δικαστικό πραγματογνώμονα ο οποίος να περιέχεται στις λίστες των Δικαστηρίων της χώρας. Ο πραγματογνώμονας είναι υπεύθυνος για τη δειγματοληψία από τους συμμετέχοντες και για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, όσο και για όλη τη διαδικασία της ανάλυσης των δειγμάτων και της συγγραφής της πραγματογνωμοσύνης. Για να γίνει δεκτή από το Δικαστήριο μια πραγματογνωμοσύνη θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον πραγματογνώμονα.

2. Μύθος: Τα αποτελέσματα είναι πιο έγκυρα αν προέρχονται από κρατικό εργαστήριο.

Αλήθεια. Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη μεθοδολογία που ακολουθείται και τη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή κάθε τεστ. Ένα έγκυρο DNA τεστ θα πρέπει να συμφωνεί με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση τουλάχιστον 16 διεθνώς αναγνωρισμένων γενετικών δεικτών και τη χρήση διεθνώς αποδεκτών πληθυσμιακών βάσεων για τον υπολογισμό της στατιστικής πιθανότητας πατρότητας. Η πιθανότητα της πατρότητας στις περιπτώσεις ταυτοποίησης των δειγμάτων θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 99.99%. Παράλληλα η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι τέτοια που να μην επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την εγκυρότητά της, όπως συμβαίνει στην περίπτωση πολλών ξεπερασμένων τεχνολογιών που ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από κάποια κρατικά εργαστήρια.

3. Μύθος: Στα κρατικά εργαστήρια το κόστος είναι χαμηλότερο.

Αλήθεια. Το κόστος για τη διεξαγωγή ενός DNA τεστ πατρότητας είναι κάτι που δυστυχώς βαραίνει τον ενδιαφερόμενο, είτε το τεστ πραγματοποιηθεί σε κρατικό είτε σε ιδιωτικό εργαστήριο. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζονται στα ιδιωτικά εργαστήρια, η εξελιγμένη τεχνολογία και τα ρομποτικά συστήματα,  επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση της παρέμβασης  του ανθρώπινου παράγοντα με αποτέλεσμα την ταχύτερη διεξαγωγή των αναλύσεων και την σημαντική μείωση του κόστους, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα σε υψηλά επίπεδα.

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας