Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2015-10-16 11:42:12 +0300 DNA Τεστ πατρότητας: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς DNA Τεστ πατρότητας

DNA Τεστ πατρότητας

DNA Τεστ πατρότητας 470 900
Άρθρο από Δρ. Γεώργιος Φιτσιάλος
DNA Τεστ πατρότητας: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς
Η διενέργεια ενός DNA τεστ πατρότητας είναι η μόνη έγκυρη λύση όταν υπάρχουν αμφιβολίες. Το DNA κάθε ατόμου προέρχεται κατά 50% από το βιολογικό του πατέρα και κατά 50% από τη βιολογική του μητέρα. Για κάθε γενετικό δείκτη που αναλύεται, κάθε άτομο φέρει 2 αντίγραφα (αλληλόμορφα), ένα πατρικής και ένα μητρικής προέλευσης. Εφόσον κατά την εξέταση το τέκνο παρουσιάσει αλληλόμορφα τα οποία δεν ταυτοποιούνται με τον υποτιθέμενο πατέρα, τότε η πιθανότητα πατρότητας αποκλείεται πλήρως (100%). Εφόσον κατά την εξέταση το τέκνο παρουσιάσει αλληλόμορφα τα οποία ταυτίζονται με εκείνα του πατέρα, τότε η πιθανότητα πατρότητας υπολογίζεται μαθηματικά με βάση τη συχνότητα των συγκεκριμένων αλληλομόρφων στο γενικό πληθυσμό.

Πριν επιλέξει κανείς το που θα απευθυνθεί για τη διενέργεια ενός DNA τεστ πατρότητας, θα πρέπει να έχει υπόψη του κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να  περιλαμβάνει την ανάλυση τουλάχιστον 16 διεθνώς αναγνωρισμένων γενετικών δεικτών. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται ταυτοποίηση μεταξύ του πατέρα και του παιδιού, η ταυτοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από την πιθανότητα πατρότητας η οποία πρέπει να ξεπερνάει το 99.99%. Ποσοστά χαμηλότερα από αυτό αποτελούν ένδειξη και όχι απόδειξη της πατρότητας. Η χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών επιτρέπει την επανάληψη και επαλήθευση των αποτελεσμάτων σε οποιοδήποτε εργαστήριο του κόσμου. Δεύτερον, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο το οποίο αφενός στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και αφετέρου ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, για τη διενέργεια έγκυρων αναλύσεων DNA με σκοπό την εξακρίβωση της πατρότητας και γενικότερα της βιολογικής συγγένειας, ένα εργαστήριο οφείλει να είναι διακριβωμένο κατά ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και να είναι παράλληλα πιστοποιημένο και από άλλους οργανισμούς σχετικά με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που παραδίδει.

Για τη διενέργεια ενός DNA τεστ πατρότητας αρκεί λίγο σάλιο το οποίο συλλέγεται με τη χρήση ειδικών αποστειρωμένων βαμβακοφόρων στυλεών. Η σιελογόνος δειγματοληψία υπερτερεί της ξεπερασμένης πια δειγματοληψίας αίματος, καθώς είναι πιο απλή, γρήγορη, ανώδυνη, ασφαλής και μη επεμβατική, Στις περιπτώσεις που δε μπορεί να πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους δειγματοληψία (π.χ. άτομα που δε βρίσκονται στη ζωή), μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά δείγματα όπως οδοντόβουρτσες, αποτσίγαρα, νύχια, τρίχες (με τη ρίζα τους), ρούχα, εσώρουχα κ.α. τα οποία φέρουν το βιολογικό υλικό του υπό εξέταση ατόμου. Τα αποτελέσματα ενός DNA τεστ πατρότητας/συγγένειας είναι εξίσου έγκυρα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης του βιολογικού υλικού.

Αν επιθυμείτε νομική ισχύ στο DNA τεστ πατρότητας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Δικαστικούς Πραγματογνώμονες-Γενετιστές που εμπεριέχονται στις λίστες του Πρωτοδικείου. Οι Πραγματογνώμονες πραγματοποιούν τη σιελογόνο δειγματοληψία στους συμμετέχοντες, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, αναλύουν τα δείγματα και συγγράφουν τη Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη Ανάλυσης DNA η οποία στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται. Αν πρόκειται για ανήλικο τέκνο αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από τη μητέρα του η οποία συμμετέχει επίσης στο τεστ.


Εργαστήρια Γενετικής DNAlogy SA: Λ. Βουλιαγμένης 98, 16674, Γλυφάδα
Τηλ/Φαξ: (+30) 210 9650370
info@dnalogy.eu
www.dnalogy.eu

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας