Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2020-12-22 14:00:07 +0200 Όροι διαγωνισμού LACTIMI μαξιλάρι θηλασμού Όροι διαγωνισμού LACTIMI μαξιλάρι θηλασμού

Όροι διαγωνισμού LACTIMI μαξιλάρι θηλασμού

Όροι διαγωνισμού LACTIMI μαξιλάρι θηλασμού 470 900
Όροι διαγωνισμού LACTIMI μαξιλάρι θηλασμού

Όροι Διαγωνισμού LACTIMI – Φεβρουάριος 2021


Αντικείμενο της Ενέργειας. H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Care Direct AE», διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «M.Patitsa and Partners Private Capital Company» διαγωνισμό στην ιστοσελίδα που διατηρεί η Care Direct www.babyspace.gr σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συν ομολογούνται ουσιώδεις:

Δικαίωμα Συμμετοχής στην ενέργεια. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι αποδέχονται τους παρόντες όρους.
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιρειών «M.Patitsa and Partners Private Capital Company» και CARE DIRECT A.E., καθώς και οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών, πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Διάρκεια Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Kυριακή 09 /05/2021 έως και την  Τετάρτη 19/05/2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

Προϋπόθεση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν το διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/lactimiofficial/. Κατόπιν θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό Instagram ή Facebook Post που αναφέρεται στον διαγωνισμό, να γράψουν την απάντησή τους σε comment με mention έναν φίλο τους και να κάνουν follow @lactimiofficial αποκτώντας αυτομάτως, μια συμμετοχή στην κλήρωση του δώρου του Διαγωνισμού στο τέλος αυτού (η «Κλήρωση»).

Νικητές. Νικητές. Οι νικητές θα είναι 2, ένας στο Instagram και ένας στο Facebook και θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 19 Μαϊου μετά από ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της CARE DIRECT. Ο κάθε νικητής θα κερδίσει ένα 1 μαξιλάρι θηλασμού Lactimi.

Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία των νικητών μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της ανακοίνωσης των νικητών, τότε το δώρο μεταφέρεται αυτομάτως στον πρώτο επιλαχόντα.

Οι νικητές που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, συναινούν στη δημοσιοποίηση του ονόματός τους στην σελίδα του www.babyspace.gr και των αντίστοιχων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του website.

Πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μήνυμα στην σελίδα μας στο Facebook στον εξής σύνδεσμο https://www.facebook.com/babyspacegr

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή επιλαχόντα, ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκ μέρους των νικητών χρήση των Δώρων.

Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

Σχόλια

Neutral avatar

Οι υποστηρικτές μας