Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2015-11-03 13:07:18 +0200 Οι ανάγκες της επικοινωνίας στο σύγχρονο διευρυμένο παγκόσμιο περιβάλλον επιβάλλουν την πολυγλωσσία, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της Νέας Γενιάς Ζηρίδη. Ώρα για Γερμανικά

Ώρα για Γερμανικά

Ώρα για Γερμανικά 470 900
Οι  ανάγκες της επικοινωνίας στο σύγχρονο διευρυμένο παγκόσμιο περιβάλλον επιβάλλουν την  πολυγλωσσία, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της Νέας Γενιάς Ζηρίδη.
Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, στην ευρύτερη έννοια της οποίας εντάσσεται και η πολύπλευρη πνευματική  ανάπτυξη των μαθητών μας, το σχολείο μας αποφάσισε να συμπεριλάβει το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας στο διδακτικό πρόγραμμα των πρώτων τάξεων του Δημοτικού (Α΄ και Β΄).

Συγκεκριμένα, η διδασκαλία των Γερμανικών θα προσφέρεται δωρεάν στην ευέλικτη ζώνη των προαιρετικών μαθημάτων, στοχεύοντας στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών επιλογών των μαθητών μας, στην πρώτη εξοικείωση τους με τη πρακτική διάσταση της γλώσσας. Επιπλέον, στους ειδικούς στόχους μας περιλαμβάνεται η άσκηση της λογικής σκέψης, η οποία προάγεται με την εκμάθηση της Γερμανικής, λόγω της ορθολογικής συγκρότησης και δομής της.

Συμπλέοντας με τις σύγχρονες τάσεις, η παρακολούθηση των οποίων είναι μέρος των συνεχών αναζητήσεων μας, όπως η ανάπτυξη των γερμανόφωνων κοινωνιών στους τομείς της οικονομίας, έρευνας, επιστήμης και βιομηχανίας, δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να εμπλουτίσουν τις πρώτες γλωσσικές τους εμπειρίες με τη γλώσσα αυτή, βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές για το μέλλον τους στο τοπίο της πολύγλωσσης αυριανής Ευρώπης.

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας