Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2015-10-14 16:49:14 +0300 Πώς αναπτύσσεται η γλωσσική ικανότητα των παιδιών ανά ηλικία. Φυσιολογική Γλωσσική Ανάπτυξη

Φυσιολογική Γλωσσική Ανάπτυξη

Φυσιολογική Γλωσσική Ανάπτυξη 470 900
Πώς αναπτύσσεται η γλωσσική ικανότητα των παιδιών ανά ηλικία.

0 – 12ΜΗΝΩΝ

- Το μωρό αντιδρά στους ήχους, κοιτάζει ή στρέφει το κεφάλι του προς την πηγή παραγωγής ήχου.
-  Χαμογελάει όταν του μιλάτε.
- Αναγνωρίζει οικείες και γνώριμες φωνές.
- Μιμείται και παράγει απλούς ήχους.
- Χρησιμοποιεί κυρίως τα φωνήματα / π / , /μπ/ , / μ / και / ν / κατά το βάβισμά του.
- Χρησιμοποιεί διαφορετικό είδος κλάματος για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες – επιθυμίες.
- Παράγει ήχους ή χρησιμοποιεί χειρονομίες για να καταδείξει πράγματα που θέλει.
- Οι ήχοι που παράγει ποικίλουν σε συχνότητα και ένταση.
- Κατανοεί απλές εντολές ( π.χ. έλα. κάτσε, κοίτα ).
- Κατανοεί και αντιλαμβάνεται το ‘όχι’ και το ‘μη’.
- Καταλαβαίνει και ανταποκρίνεται στο όνομά του.
- Χρησιμοποιεί και μιμείται μεγαλύτερη ποικιλία ήχων.
- Αναγνωρίζει ονόματα οικείων αντικειμένων ( π.χ. νερό, γάλα. παπούτσι).
- Λέει ‘μαμά’ και ‘μπαμπά’ λειτουργικά.
-  Παρατηρείται επιτονισμός στο βάβισμά του.
- Χρησιμοποιεί πιο συχνά φωνήματα αντί για κλάμα για να τραβήξει την προσοχή των άλλων.
- Αρχίζει να μετατρέπει το βάβισμά του σε νεολογισμούς.
-Έχει ένα λεξιλόγιο από 1 έως 3 λέξεις.

12 – 24 ΜΗΝΩΝ

- Κατανοεί κυρίως απλές και μερικές διπλές εντολές καθώς και μικρές προτάσεις.
-  Έχει ένα λεξιλόγιο από 3 έως 20 λέξεις , κυρίως ουσιαστικά.
- Κάνει μικρές προτάσεις 2 λέξεων ( π.χ. ‘μαμά γάλα’ ).
- Κάνει συνδυασμό χειρονομιών και φωνημάτων.
- Ζητάει επιθυμητά αντικείμενα
-  Μιμείται κυρίως την πρώτη συλλαβή σύνθετων και μεγάλων λέξεων.
- Καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας μόνος του παράγει ακατάληπτο λόγο.
- Χρησιμοποιεί πολύ περισσότερες λέξεις από ότι νεολογισμούς.
-Έχει ένα παθητικό λεξιλόγιο περίπου 300 λέξεων.
- Αρχίζει να κάνει συνδυασμό ουσιαστικών και ρημάτων ( μικρές προτάσεις 2-3 λέξεων).
- Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες ( εγώ, μου ).
- Κάνει χρήση σωστού επιτονισμού στις ερωτήσεις.
-  Απαντάει σε ερωτήσεις τύπου : « Τι είναι αυτό; »
-  Απολαμβάνει να ακούει παραμύθια και ιστορίες.
-  Αναγνωρίζει 5 μέρη του σώματός του.
- Εκτελεί και κατανοεί διπλές εντολές.
- Λέει το όνομά του.
- Ο λόγος του είναι 23-50% καταληπτός από αγνώστους και μη εξοικειωμένους με το παιδί ακροατές.

2 – 3 ΕΤΩΝ

- Ο λόγος του είναι 50 – 75 % καταληπτός.
-  Αντιλαμβάνεται ποσοτικές έννοιες όπως ‘ένα’ και ‘όλο’.
-  Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους.
- Απαντάει σε κάποιες κλειστού τύπου ερωτήσεις.
-Κατονομάζει ολοένα και περισσότερα καθημερινά αντικείμενα.
-Καταδεικνύει εικόνες σε βιβλία όταν του ζητηθεί.
- Αναγνωρίζει αρκετά μέρη του σώματός του.
-Απαντάει σε απλές ερωτήσεις.
-Κάνει ερωτήσεις 1 ή 2 λέξεων.
-Κάνει προτάσεις 3 – 4 λέξεων.
- Χρησιμοποιεί κάποιες προθέσεις και άρθρα, ενικούς – πληθυντικούς και αρνήσεις ‘ όχι ’ ‘μη’.
- Κατανοεί το ‘γιατί’, ‘πόσο’ και ‘ποιανού’.
-Έχει ένα ενεργητικό λεξιλόγιο 50 έως 250 λέξεων.
-  Έχει ένα παθητικό λεξιλόγιο 500 έως 900 λέξεων.
- Παράγει σωστά τα φωνήεντα.
- Συχνά παραλείπει σύμφωνα σε μέση θέση.

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας