Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2015-11-02 16:37:55 +0200 Έρευνα δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη διάρκεια του θηλασμού και την επίδοση του παιδιού στην γλώσσα. Θηλασμός & γλωσσική ικανότητα

Θηλασμός & γλωσσική ικανότητα

Θηλασμός & γλωσσική ικανότητα 470 900
Άρθρο από Στέλιος Παπαβέντσης
Έρευνα δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη διάρκεια του θηλασμού και την επίδοση του παιδιού στην γλώσσα.

Μια πολύ σημαντική έρευνα ξεκίνησε στο Πέρθ της Δυτικής Αυστραλίας πριν από 10 χρόνια. Ερευνητές από το Κέντρο Έρευνας στην Παιδική Υγεία παρακολούθησαν 2868 βρέφη από τη γέννησή τους. Κατέγραψαν στην πορεία του χρόνου τον τρόπο διατροφής τους και χώρισαν τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες: εκείνα που δεν θήλασαν καθόλου, εκείνα που θήλασαν για λιγότερο από 4 μήνες, όσα θήλασαν για 4 με 6 μήνες και τέλος τα βρέφη που θήλασαν για παραπάνω από 6 μήνες. Τα παιδιά αυτά πέρασαν από ένα τεστ εκτίμησης της γλωσσικής τους ικανότητας, στην ηλικία των πέντε και των δέκα ετών. Έγινε στατιστική προσαρμογή των αποτελεσμάτων, ανάλογα με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, μαιευτικές και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους. Η ανάλυση έδειξε ότι υπήρχε δυνατή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην διάρκεια του θηλασμού και την επίδοση στο τεστ γλωσσικής ικανότητας. Συγκεκριμένα, η μελέτη βρήκε ότι τα παιδιά που θήλασαν για περισσότερο από 6 μήνες είχαν, στην κλίμακα του 100, κατά μέσο όρο 3.5 μονάδες υψηλότερο σκορ στην ηλικία των 5 ετών και 4 μονάδες υψηλότερο σκορ στην ηλικία των 10 ετών, σε σύγκριση με εκείνα τα παιδιά που δεν θήλασαν καθόλου. Οι Αυστραλοί επιστήμονες συμπέραναν ότι ο μακροχρόνιος μητρικός θηλασμός έχει θετική και στατιστικά ανεξάρτητη επίδραση στην γλωσσική ανάπτυξη και την ικανότητα στην ομιλία των παιδιών κατά την σχολική ηλικία.

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας