Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2015-10-26 14:47:45 +0200 Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (γνωστός σαν RSV-Respiratory Syncytial Virus) είναι η κύρια αιτία σοβαρών λοιμώξεων Εποχικότητα του RSV

Εποχικότητα του RSV

Εποχικότητα του RSV 470 900
Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (γνωστός σαν RSV-Respiratory Syncytial Virus) είναι η κύρια αιτία σοβαρών λοιμώξεων


Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (γνωστός σαν RSV-Respiratory Syncytial Virus) είναι η κύρια αιτία σοβαρών λοιμώξεων (βρογχιολίτιδα,πνευμονία) του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος σε βρέφη και παιδιά στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Ποσοστό άνω του 95% των παιδιών έχουν νοσήσει τουλάχιστον μια φορά από τον RSV μέχρι την ηλικία των δυο ετών.H εμφάνιση λοίμωξης λόγω RSV παρουσιάζει εποχικότητα, με την πλειονότητα των λοιμώξεων να εμφανίζονται τους μήνες του χειμώνα και της άνοιξης για περιόδο που διαρκεί περίπου 6 μήνες1,2.

Υπάρχει μεγάλη γεωγραφική διακύμανση στη δραστηριότητα του RSV που σχετίζεται με τη διακύμανση της θερμοκρασίας.

Στη χώρα μας εμφανίζει σταθερή εποχιακή κατανομή (τη λεγόμενη RSV περίοδο) από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάιο με μήνες αυξημένης νοσηρότητας από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο3.

Ο RSV είναι υπεύθυνος για το 22% όλων των σοβαρών λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών (33,8 εκατομμύρια για το 2005) το χρόνο ανά τον κόσμο και τουλάχιστον 3,4 εκατομμύρια αυτών να απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο4, με αποτέλεσμα τα κόστη που σχετίζονται με τον RSV  να  είναι τεράστια.

Οι συχνότερες λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού σε παιδιά, που οφείλονται στον RSV είναι η βρογχιολίτιδα (50%-90%)5, η πνευμονία (5%-40%) και η τραχειοβρογχίτιδα (10%-30%)1.
Μελέτη διάρκειας δύο ετών που έγινε σε επτά Παιδιατρικές Κλινικές σε τέσσερις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλαδος έδειξε ότι το 75% από το σύνολο των νοσηλειών λόγω RSV αφορούσε σε βρέφη μικρότερα των 6 μηνών και μόλις ένα 10% σε παιδιά μεγαλύτερα των 12 μηνών3.

Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης αφορά σε παιδιά υψηλού κινδύνου (πρόωρα βρέφη με ηλικία κύησης μικρότερη ή ίση των 35 εβδομάδων,παιδιά με χρόνια πνευμονοπάθεια και παιδιά με συγγενείς καρδιαγγειακές ανωμαλίες) παρά στα παιδιά που δεν είναι υψηλού κινδύνου.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1,Hall CB,McCarthy CA,Respiratory Syncytial Virus,In:Principles and Practice of Infectious Diseases,6th ed.Oxford,UK:Churchill Livingstone 2005:1-49
2.Simoes EAF,Carbonell-Estrany X.Impact of severe disease caused by respiratory syncytial virus in children living in developed countries.Pediatr.Infect.Dis.J.2003;22(2 Suppl):S13-S18
3.A.G.Constantopoulos-D.A.Kafetzis-G.A.Syrogiannopoulos-E.J.Roilides-E.E.Malaka-Zafiriu-S.S.Sbyrakis-M.I.Marcopoulos,Burden of Respiratory Syncytial Virus Infections on Paediatric Hospitals:a two year prospective epidemiological study .Eur.J.Clin.Microbiol.Infect.Dis. 2002; 21:102-107
4.Nair H,Nokes DJ,Gessner BD,et al.Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children:a systematic review and metanalysis,Lancet.2010;375(9725):1545-1555
5.Yanney M,Vyas H.The treatment of bronchiolitis.Arch.Dis.Child 2008;93(9) :793-798

 


   

 

    

 

 


   

 

    

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας