Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2015-10-19 13:08:19 +0300 Προληπτικές ενέργειες και δράσεις σε περίπτωση απαγωγής ανηλίκου. Απαγωγή ανηλίκου

Απαγωγή ανηλίκου

Απαγωγή ανηλίκου 470 900
Προληπτικές ενέργειες και δράσεις σε περίπτωση απαγωγής ανηλίκου.

Τι να κάνω σε περίπτωση απαγωγής του παιδιού μου

Εάν επιθυμείτε την επιστροφή του ή την επικοινωνία μαζί του, να απευθυνθείτε άμεσα στο Υπουργείο μας το οποίο θα διαβιβάσει το αίτημα σας και θα φροντίσει για την έναρξη δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών με σκοπό την άμεση επιστροφή του ανηλίκου στη χώρα συνήθους διαμονής.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό αμέσως μετά την παράνομη μετακίνηση και κατακράτηση και κατά προτίμηση πριν παρέλθει ένας χρόνος. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης έχουν όλοι, είτε είναι Έλληνες, είτε νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί μετανάστες.

Έντυπο της σχετικής αίτησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάτω από την επιλογή «Διεθνείς Σχέσεις» στην θεματική ενότητα «Έντυπα αιτήσεων».

Σημαντική προϋπόθεση είναι το ανήλικο τέκνο να μετακινήθηκε και να κατακρατείται παράνομα σε κάποια χώρα του εξωτερικού, η οποία εφαρμόζει τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 ή τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2201/2003. Τις συμβαλλόμενες χώρες μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείόυ υπό την επιλογή «Διεθνείς Σχέσεις».

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δωρεάν.

Προληπτικές ενέργειες

-Τηρείτε κατάλογο διευθύνσεων και τηλεφώνων των συγγενών, φίλων και συνεργατών ου άλλου γονέα, εδώ και στο εξωτερικό.
-Τηρείτε αρχείο σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τον άλλο γονεά που να περιλαμβάνει αριθμό διαβατηρίου, άδειας οδήγησης και αριθμό οχήματος.
-Έχετε πάντα πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού σας.

 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας