Δερβενακίων 8, 172 35, Δάφνη, Αττική, Ελλάδα
Babyspace Greece
info@babyspace.gr 210 9287300
2015-10-26 17:08:43 +0200 Οι μαθητές με δυσλεξία μπορούν να μάθουν αγγλικά. Μετά από πολύχρονη ερεύνα και εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας η Αγγελική Παππά δημιουργεί το ilovedyslexia. Αγγλικά και Δυσλεξία...πάνε μαζί

Αγγλικά και Δυσλεξία...πάνε μαζί

Αγγλικά και Δυσλεξία...πάνε μαζί 470 900
Μετά από πολύχρονη ερεύνα και εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες η Αγγελική Παππά δημιουργεί το ilovedyslexia...οι μαθητές με δυσλεξία μπορούν να μάθουν  αγγλικά.

Τι είναι με λίγα λόγια το I love dyslexia;
Το I love dyslexia είναι ο πρώτος και μοναδικός εξειδικευμένος χώρος στην Ελλάδα για τη διδασκαλία των αγγλικών σε μαθητές (παιδιά, εφήβους, ενήλικες) με ή χωρίς δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες, που δημιουργήθηκε μετά από πολύχρονη ερεύνα και εμπειρία στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες από την επιστημονική υπεύθυνη Κα. Αγγελική Παππά.
Τα μαθήματα βασίζονται στην ‘διαφοροποιημένη διδασκαλία’, όπου  το μάθημα σχεδιάζεται βάση των αναγκών, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Παράλληλα με την διδασκαλία δεξιοτήτων μελέτης, εκπαιδευμένοι ειδικοί παιδαγωγοί εφαρμόζουν το πρόγραμμα ‘I LEARN’ που σχεδιάστηκε από την επιστημονική υπεύθυνη Κα. Αγγελική Παππά αποκλειστικά για το χώρο του Ι love dyslexia. Πρόκειται για  έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό κατάλληλων τεχνικών πολυαισθητηριακής διδασκαλίας, εξειδικευμένων λογισμικών για διαδραστικούς πίνακες και υπολογιστές, καθώς επίσης οπτικοαουστικού υλικού και χειροτεχνικών δραστηριοτήτων που μετατρέπουν τις παραδοσιακές αίθουσες σε ψηφιακές ‘βιωματικές’ τάξεις, με χρώμα, εικόνα, ήχο, κίνηση και φαντασία. Ως αποτέλεσμα βελτιώνεται εντυπωσιακά η συγκέντρωση, το κίνητρο και η οργάνωση της μνήμης όπως και η γενική επίδοση στη ξένη γλώσσα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και τη ψυχολογία των μαθητών.

Τι είναι ο «πολυαιθητηριακός» τρόπος διδασκαλίας; 
Σύμφωνα με έρευνες παγκοσμίως ο «πολυαιθητηριακός» τρόπος διδασκαλίας είναι απαραίτητος  στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές ανάγκες (ΕΜΑ), ενώ ταυτόχρονα είναι ευεργετικός για όλους τους μαθητές. Είναι αποδεδειγμένο ότι μόνο ότι μπορέσει να βιώσει και να αισθανθεί ο μαθητής με δυσλεξία θα καταφέρει τελικά να κατανοήσει και να μάθει. Αντιθέτως, όταν  διδάσκεται μόνο με λεκτικές οδηγίες, όλα περνάνε πολύ «άτονα» στη δική του αντίληψη, με αποτέλεσμα να χάνει το ενδιαφέρον του, να αποθαρρύνεται  και να μειώνετε πολύ η επίδοση του. Ο εκπαιδευτικός εκτός από την προφορική διδασκαλία, πρέπει να χρησιμοποιεί χρώμα, εικόνα, ήχο, αφή και σώμα σε μια προσπάθεια παρουσίασης του μαθήματος του με βιωματικό «ζωντανό» τρόπο. Αυτό το καταφέρνει έχοντας τόσο το κατάλληλο υλικό όσο και τις τεχνικές που μετατρέπουν το μάθημα σε εμπειρία αισθήσεων και βιωματικής γνώσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτός ο τρόπος διδασκαλίας ενδείκνυται για όλους τους μαθητές και όχι μόνο για όσους αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.  
 
Πόσο εύκολο είναι για ένα δυσλεκτικό παιδί να μάθει αγγλικά;
Σύμφωνα με μελέτες τα Αγγλικά είναι η πιο δύσκολη γλώσσα για τα άτομα με δυσλεξία. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η αγγλική γλώσσα είναι μια μη φωνητική γλώσσα (άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε), έχει 26 γράμματα με 44 ήχους (!), χαρακτηρίζεται ως αδιαφανής λόγω του ότι στη συντριπτική πλοιοψειφία των αγγλικών προγραμμάτων σε σκολεία και φροντιστήρια δε διδάσκονται βασικοί ορθογραφικοί και φωνολογικοί  κανόνες ενώ θα έπρεπε και έχει γραφήματα με καθρεφτικές διαφορές και ομοιότητες ( b, d, p, q, g) που δυσκολεύουν πολύ τα άτομα με δυσλεξία τόσο στην ανάγνωση όσο και στην γραφή. Σε σχέση με την ελληνική γλώσσα που είναι φωνητική (ότι γράφουμε αυτό διαβάζουμε), τα λάθη που παρουσιάζουν οι μαθητές με δυσλεξία διαφέρουν. Στην μεν ελληνική τα λάθη είναι περισσότερο γραμματικά, ενώ στην αγγλική τα λάθη είναι κυρίως φωνολογικά. Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όσο ποιο μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας μαθητής στη μητρική του γλώσσα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η δυσκολία του στη εκμάθηση της ξένης γλώσσας, μια που οι γλωσσικές δυσκολίες της μητρικής μεταφέρονται στην ξένη γλώσσα.     
Για να μπορέσει λοιπόν ο μαθητής με δυσλεξία να διδαχτεί τα αγγλικά με επιτυχία, θα πρέπει να διδάσκεται δεξιότητες μελέτης, το μάθημα να προσαρμόζεται απαραίτητα στις ανάγκες, ενδιαφέροντα, ικανότητες, μαθησιακό στυλ και επίπεδο ετοιμότητας του στη ξένη γλώσσα και η διδασκαλία να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο πολυαισθητηριακή και βιωματική. Για τους παραπάνω λόγους είναι αυτονόητο ότι η αγγλική ως ξένη γλώσσα μπορεί να διδαχτεί αποτελεσματικά σε μαθητές με δυσλεξία μόνο από καθηγητές αγγλικών-ειδικούς παιδαγωγούς με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη δυσλεξία και σε άλλες ειδικές ή γενικές μαθησιακές δυσκολίες. Ας μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές με δυσλεξία έχουν φυσιολογική ή και άνω του μέσου όρου νοημοσύνη και αν δεν μπορούν να μάθουν με τον τρόπο που εμείς διδάσκουμε, τότε προφανώς πρέπει να μάθουμε να διδάσκουμε με τον τρόπο που εκείνοι μαθαίνουν.

Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί με δυσλεξία να ξεκινήσει μαθήματα μιας ξένης γλώσσας;
Όσο μικρότερο είναι ένα παιδί με η χωρίς δυσλεξία, τόσο πιο ανοιχτό και εύπλαστο είναι στη μάθηση. Λανθασμένα πιστεύουν κάποιοι ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία πρέπει να γίνεται μετά τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, πιστεύοντας ότι πρέπει να κατακτηθεί πρώτα η μητρική γλώσσα του μαθητή με δυσλεξία και μετά η όποια άλλη. Λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων καθηγητών αγγλικής στην ειδική αγωγή, η διαδικασία της εκμάθησης της ξένης γλώσσας είναι συνήθως μια επίπονη διαδικασία για έναν μαθητή με δυσλεξία. Αυτό όμως δε συμβαίνει όταν οι καθηγητές είναι εξειδικευμένοι και διδάσκουν σε ένα οργανωμένο πλαίσιο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μαθητή. Στην περίπτωση αυτή, όσο νωρίτερα ξεκινήσει ένας μαθητής τη ξένη γλώσσα (ακόμα και πριν την 1η δημοτικού) τόσο καλύτερα, ευκολότερα και  γρηγορότερα θα μπορέσει να την κατακτήσει.   

Ποιά είναι τα πρώτα σημάδια πιθανής δυσλεξίας που πρέπει να παρατηρήσει ο γονιός;
Συχνά χαρακτηριστικά πιθανής δυσλεξίας ή μαθησιακής δυσκολίας στη προσχολική ηλικία, νηπιαγωγείο – δημοτικό
1. Προφορικός λόγος
-Το παιδί αργεί να μιλήσει (καμία λέξη μέχρι τα πρώτα του γενέθλια – η ομιλία αρχίζει στα 2 και αργότερα)
-Δυσκολεύεται να μάθει τραγουδάκια, με ομοιοκαταληξία σε σχέση με τα άλλα παιδιά και δεν καταλαβαίνει παιχνίδια με λέξεις και με γράμματα
-Δεν μπορεί να βρει λέξεις που ομοιοκαταληκτούν (πχ φως, τρως, πως) γιατί δεν καταλαβαίνει την έννοια της ομοιοκαταληξίας.
-Δεν μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία βάζοντας τα γεγονότα στη σειρά
-Συχνά παραλείπει συλλαβές ή καταλήξεις, μπερδεύει τη σειρά των γραμμάτων μέσα στη λέξη ή/και μπερδεύει ακουστικά λέξεις που μοιάζουν (πχ. «Ομοίτητα» για «ομοιότητα», «ματητής» για «μαθητής», «ομοικαταξη» για «ομοιοκατάληξη», «όμως» με «ωμός», «μυκηναϊκός» για «μινωικός»
2.Οργάνωση / προσανατολισμός / συντονισμός κινήσεων
-δυσκολίες συντονισμού πράξεων και οπτικοαουστικού συντονισμού (σχοινάκι, τρέξιμο, κλοτσιά μπάλας, δέσιμο κορδονιών, κούμπωμα κουμπιών, κόψιμο χαρτιού με ψαλίδι)
-δυσκολία στις αλληλοδιαδοχικές κινήσεις (ντύσιμο – γδύσιμο)
-σύγχυση των εννοιών: πάνω –κάτω, δεξιά – αριστερά, πριν – μετά
-δυσκολεύεται να οργάνωση την σχολική του τσάντα ή το δωμάτιο του
-χάνει την αίσθηση του χρόνου και δεν μπορεί να μάθει τη ώρα
-χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να κάνει την δουλειά του σχολείου για το σπίτι
-Όταν ο γυμναστής ή η δασκάλα χορού αντικρίζει κατά πρόσωπο το παιδί, εκείνο δυσκολεύεται στις αντιγραφές κινήσεων
3.Γραπτός λόγος
-δυσκολεύεται να ζωγραφίσει απλά σχέδια (ένα ανθρωπάκι) ή να φτιάξει διάφορα σχήματα. Αδυναμία να γράψει και τα πιο απλά γράμματα
-δεν αντιγράφει σωστά ή αντιγράφει καθρεφτικά
-δεν μπορεί να μεταφέρει στο χαρτί τις σκέψεις του
-κολλάει τις λέξεις μεταξύ τους, δεν αρχίζει με κεφαλαίο, δεν χρησιμοποιεί σημεία στίξης και τόνους. Παραλείπει γράμματα ή/και δεν γράφει πάνω στις γραμμές
-πολλά ορθογραφικά λάθη και πολύ συχνά δυσνόητος γραφικός χαρακτήρας
-δυσκολεύεται να γραφεί ακόμα και το όνομα του, παρουσιάζοντας καθρεφτική γραφή και μετάθεση παράλειψη γραμμάτων και συλλαβών
-λάθη στην αντιγραφή από τον πίνακα ή από βιβλίο
4.Αναγνωστική ικανότητα
-αργή, κοπιαστική, μηχανική ανάγνωση, χωρίς χρώμα στη φωνή του. Συχνά υπάρχει μεγάλη άρνηση για ανάγνωση
-παράληψη λέξεων ή συλλάβων λέξεων
-δυσκολία στην κατανόηση κειμένου λόγω αργής και λανθασμένης ανάγνωσης
-ενώ μπορεί ίσως να λέει ένα-ένα τα γράμματα στη λέξη, δεν μπορεί να τα διαβάσει όλα μαζί.
5.Μνήμη
-δυσκολία βραχύχρονης και μακρόχρονης μνήμης. Κάτι που μαθαίνει σήμερα, το ξεχνάει μέσα σε λίγες ημέρες
-δυσκολία οργάνωσης της μνήμης. Τα θυμάται όλα ανακατεμένα (πχ. Λίστες, κανόνες, ημερομηνίες, ονόματα, χώρες, πρωτεύουσες)
-δεν συγκροτεί εύκολα σύνθετες πληροφορίες-οδηγίες, και δυσκολεύεται να μάθει τους μήνες, τις μέρες, την προπαιδεία, την αλφάβητο

Προσοχή....Δεν σημαίνει ότι έχουν δυσλεξία όσοι παρουσιάζουν ένα –δυο από τα παραπάνω χαρακτηρίστηκα και θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλά παιδιά φέρουν κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε κάποια φάση της ζωής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητά ότι θα εμφανίσουν αργότερα δυσλεξία. Η ένδειξη δυσλεξίας υπάρχει όταν το παιδί παρουσιάζει πολλές από τις παραπάνω δυσκολίες σε σοβαρό επίπεδο και επιμένοντας προκαλούν πρόβλημα στη μάθηση. Τέλος το κάθε παιδί με δυσλεξία είναι διαφορετικό από το άλλο, αφού φέρει τον δικό του συνδυασμό των παραπάνω χαρακτηριστικών, σε διαφορετική ένταση και σε συνύπαρξη με την δική του μοναδική προσωπικότητα και περιβάλλον ανάπτυξης.

Πώς ενθαρρύνουμε ένα παιδί με δυσλεξία;
Γονείς:

-Να διαβάζουν βιβλία (πχ. παραμύθια ) στο παιδί δείχνοντας με το δάχτυλο τις λέξεις καθώς τις διαβάζουν,  να το βάζουν να τους διηγείται πως πέρασε την μέρα του, να του μαθαίνουν τραγουδάκια με ομοιοκαταληξία
-Nα το ενθαρρύνουν να παίζει με παζλ, με παιχνίδια που εξασκούν τις λειτουργίες συντονισμού των λεπτών κινήσεων (ψαλίδι, χαντρούλες) και άλλα με λέξεις και εικόνες
-Να το ενθαρρύνουν ψυχολογικά και να αγκαλιάσουν την διαφορετικότητα του
-Να παρατηρούν το παιδί τους και να κινητοποιούνται όταν διαπιστώνουν σημάδια μεγάλου άγχους, θυμού και ματαίωσης
-Να μην το συγκρίνουν με τα άλλα παιδιά, να κατανοούν και να αποδέχονται τις δυσκολίες του
-Να πιστεύουν στις δυνατότητές του και να επαινούν τις προσπάθειες του
-Να απευθύνονται στους ειδικούς και να ενημερώνονται αναλυτικά για τις δυσκολίες του παιδιού τους, το είδος του ειδικού παιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης που θα ακολουθηθεί, και τις μεθόδους που θα εφαρμοστούν. Επιπλέον θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών για στήριξη του προγράμματος στο σπίτι, συμβάλλοντας έτσι σε μια συντονισμένη προσπάθεια εξέλιξης του παιδιού
-Να παρέχουν στο παιδί ευκαιρίες για εξωσχολικές δραστηριότητες, ώστε το παιδί να ανακαλύψει τα ταλέντα του, βρίσκοντας διεξόδους επιβράβευσης και χαράς.
-Καθώς το παιδί μεγαλώνει, σιγά - σιγά να αποσύρονται από δίπλα του κατά την διάρκεια της μελέτης και το παιδί να δέχεται την σωστή βοήθεια μόνο από ειδικούς. Σκοπός είναι το παιδί, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να αυτονομηθεί και να μάθει να διαχειρίζεται μόνο του τις υποχρεώσεις του.
Νηπιαγωγοί:
-Σειροθέτηση εικόνων, ώστε το παιδί να μάθει να τις βάζει στη σωστή σειρά, βοηθώντας έτσι αργότερα την οργάνωση της σκέψης του
-Να του δίνουν ευκαιρίες να εκφράζεται λεκτικά και να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο του μέσα από διάφορες δραστηριότητες
-Να βοηθούν το παιδί να εξασκείτε στην εκμάθηση τον φωνημάτων και γραφημάτων μέσα από ποικίλες δραστηριότητες.
-Να δείχνουν στο παιδί τον τρόπο που πρέπει να κρατά το μολύβι του και να εισάγουν στο παιδί στο προ-γραφικό και προ-αναγνωστικό στάδιο
 

Εκπαιδευτικοί
-Ασκήσεις για εξάσκηση της φωνολογικής ενημερότητας της γλώσσας. Ενθάρρυνση στο να γράφει το παιδί τα γράμματα στον αέρα με πλαστελίνη ή με άλλα υλικά. Η έμφαση να δίνεται στις φωνούλες των γραμμάτων (α, β) και όχι στο όνομα (άλφα, βήτα).
-Να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν πολυαισθητηριακή διδασκαλία με έμφαση στα οπτικά μέσα, και να εξηγούν κάτι ξεκινώντας πρώτα από ολόκληρη την εικόνα του και μετά τις λεπτομέρειες.
-Να διδάσκουν στο παιδί δεξιότητες μελέτης και αυτοδιόρθωσης
-Nα παρέχουν στον μαθητή οργανωμένη, λεπτομερή και δομημένη διδασκαλία
-Να τον εντάξουν ψυχοκοινωνικά  στο σύνολο της τάξης με ασφάλεια και σιγουριά
-Να του δίνουν περισσότερο χρόνο και να περιορίζουν τις γραπτές εργασίες
-Ιδανικά ο δάσκαλος θα πρέπει να εφαρμόζει ‘διαφοροποιημένη’ διδασκαλία, σύμφωνα με την οποία το μάθημα της τάξης οργανώνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθητή έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ευκαιρίες επιτυχίας και προόδου
-Να ενθαρρύνουν τον μαθητή, να σέβονται τις ιδιαιτερότητές του, να είναι διακριτικοί στην διαχείρισή του και να προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, κατανόησης και υποστήριξης

Η ειδική παιδαγωγός και καθηγήτρια Αγγελική Παππά καλεσμένη στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου μιλάει για την διδακαλία της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές ανάγκες.

 

Σχόλια

Neutral avatar

Σχετικά άρθρα


Οι υποστηρικτές μας