Σήμερα γιορτάζουν:

 
Ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα Ω