Όνομα της ημέρας:

 
Ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα Ω