Όταν η έγκυος δεν «ακούει» το μωρό

Η ελαττωμένη αντίληψη των κινήσεων του μωρού μέσα στη μήτρα «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» για τις περισσότερες μέλλουσες μητέρες.

περισσότερα