Προσκόλληση και άγχος αποχωρισμού

Η προσκόλληση, η πιο σημαντική φάση στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς.

περισσότερα