Όραση: βλέπει καλά το παιδί;

Η αναπτυξιακή πορεία της όρασης όπως την εξηγεί ο χειρουργός οφθαλμίατρος Θ. Φιλιππόπουλος.

περισσότερα